"Szkoła Bezpieczna i Przyjazna Uczniom" - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej

Przejdź do treści

"Szkoła Bezpieczna i Przyjazna Uczniom"

O szkole
Procedura przyznawania Honorowego Certyfikat Bezpieczeństwa
"SZKOŁA BEZPIECZNA I PRZYJAZNA UCZNIOM"
W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła przystąpiła do działań w zakresie uzyskania Honorowego Certyfikatu Bezpieczeństwa "Szkoła Bezpieczna i Przyjazna Uczniom" pod patronatem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Główny cel programu to poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz integracja całego środowiska szkolnego. Dyrekcja Szkoły powołała zespół zadaniowy w składzie: Izabela Rząca, Monika Kusznerko, Barbara Grabowska, który przez cały rok koordynował wiele działań wychowawczych i profilaktycznych służących kreowaniu lepszego klimatu w szkole, wzajemnego szacunku, odpowiedzialności za siebie i innych. Przede wszystkim były to zajęcia profilaktyczno-edukacyjne skierowane do uczniów z zakresu bezpieczeństwa, odpowiedzialności karnej, uzależnień, zdrowego stylu życia czy pierwszej pomocy. Było to możliwe dzięki współpracy z wielu instytucji : GKRPA w Nowych Piekutach, PSS-E w Wysokiem Mazowieckiem, PP-P w Wysokiem Mazowieckiem, Policji. Adresatami Procedury byli także rodzice uczniów, którzy 2-krotnie uczestniczyli w wywiadówkach profilowanych oraz brali czynny udział we wszystkich imprezach organizowanych w szkole. Po całorocznej pracy profilaktycznej w szkole została przeprowadzona diagnoza poczucia bezpieczeństwa wśród wszystkich uczniów z zespołu szkół.
Zespół Szkół w Jabłoni Kościelnej jako pierwszy w powiecie wysokomazowieckim przystąpił do projektu profilaktycznego związanego z przyznaniem Honorowego Certyfikatu Bezpieczeństwa "Szkoła Bezpieczna i Przyjazna Uczniom 2009/2010r. W wyniku prac komisji, składającej się z reprezentantów: Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Białymstoku, Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku oraz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zgodnie wyłoniono 46 laureatów, którzy otrzymali Honorowe Certyfikaty Bezpieczeństwa (na 71 zgłoszonych szkół). Podsumowanie pierwszej edycji projektu zakończyło się uroczystą galą finałową w Filharmonii Podlaskiej 19 października 2010 r.
2007 - 2023'
Projekt
Wsparcie
Wróć do spisu treści