Dokumenty szkolne - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej

Przejdź do treści

Dokumenty szkolne


Statut Szkoły
   


Wewnątrz Szkolny System Oceniania (WSO)  

Koncepcja Pracy Szkoły 2011/2015  Wniosek o wyprawkę szkolną

Wniosek o Legitymację Szkolną                   


Wniosek o Wyprawkę Szkolną                       Regulamin Wycieczek                                  

Regulamin Pracowni Komputerowej            


Regulamin Dowozu Uczniów                         Wniosek o przyjęcie do Punktu przedszkolnego "Baśniowy Gaj"Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, do celów rekrutacyjnych Punktu przreszkolnego "Basniowy Gaj"Duplikaty legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego oraz pobierane opłaty
Zwolnienia z zajęć Wychowanie fizycznego2007 - 2021'
Projekt
Wsparcie
Wróć do spisu treści