Dokumenty szkolne - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej

w Jabłoni Kościelnej
im. Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa
Przejdź do treści

Menu główne:

Dokumenty szkolne


Statut Szkoły.                                                        

Wewnątrz Szkolny System Oceniania (WSO).     

Koncepcja Pracy Szkoły 2011/2015.                      

Wniosek o wyprawkę szkolną.Wniosek o Legitymację Szkolną.                   


Wniosek o Wyprawkę Szkolną.                       

Regulamin Wycieczek.                                  

Regulamin Pracowni Komputerowej.            


Regulamin Dowozu Uczniów.                          

Wniosek oprzyjęcie do Punktu przedszkolnego "Baśniowy Gaj".Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, do celów rekrutacyjnych Punktu przrdszkolnego "Basniowy Gaj."

Duplikaty legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego oraz pobierane opłaty.


Zwolnienia z zajęć Wychowanie fizycznego.

2007 - 2018
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego