Dokumenty szkolne - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej

Przejdź do treści

Dokumenty szkolne


Statut
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Jabłoni Kościelnej

   
Nowelizacja Statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Jabłoni Kościelnej.Załącznik nr.1 do Uchwały nr 17/08/12/2021
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej
z dnia 08.12.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian
w  Statucie Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej.


Uchwała nr     /2019 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
w Jabłoni Kościelnej z dnia 14.10.2019r.
w sprawie wprowadzenia zmian w  Statucie Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej.Wewnątrzszkolny System Oceniania  
(WSO)  Koncepcja Pracy Szkoły 2011/2015


                                                                                              


Wniosek o wyprawkę szkolną

Wniosek o Legitymację Szkolną                   


Wniosek o Wyprawkę Szkolną                       Wniosek o przyjęcie do Punktu przedszkolnego "Baśniowy Gaj"Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, do celów rekrutacyjnych Punktu przreszkolnego "Basniowy Gaj"Duplikaty legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego oraz pobierane opłaty
Regulamin Wycieczek                                  

Regulamin Pracowni Komputerowej            


Regulamin Dowozu Uczniów                         Zwolnienia z zajęć Wychowanie fizycznego2007 - 2022'
Projekt
Wsparcie
Wróć do spisu treści