Próbna ewakuacja - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej

Przejdź do treści

Próbna ewakuacja

Działania szkolne
Próbna Ewakuacja.
Ewakuacja polega na szybkim i zorganizowanym przemieszczaniu ludności z miejsc, w których przebywanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, do rejonów bezpiecznych. Każdy zakład pracy musi wg przepisów posiadać oznaczone drogi ewakuacyjne oraz plan ewakuacji. W przypadku szkół jest to szczególnie ważna sprawa i dlatego co dwa lata odbywa się trening ewakuacji, w którym uczestniczą wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Za przygotowanie planów ewakuacji i jej prowadzenie odpowiedzialny jest Dyrektor placówki oświatowej a osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie ewakuacji jest wyznaczona przez Dyrektora Szkoły osoba odpowiedzialna w tym przypadku Sekretarz Szkoły.
Sygnał do ewakuacji dał alarmowy 6 - krotny dzwonek szkolny. Została przeprowadzona ewakuacja uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych. W ewakuacji brało udział 250 uczniów, 23 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno obsługowych. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły oznaczony drogami ewakuacyjnymi. Ogólny apel na boisku był potwierdzeniem, że wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zdążyli się ewakuować w wyznaczonym czasie. Nadmienić należy, że na lekcjach wychowawczych oraz ogólnym apelu szkolnym zostały przypomniane powody ewakuacyjne oraz drogi, którymi uczniowie opuszczają budynek szkoły. Należy także podkreślić fakt, że uczniowie bez paniki lecz z dużym zdyscyplinowaniem wykonali zadanie próbnej ewakuacji. Wszystko przebiegło więc, jak należy. Często w ćwiczeniu ewakuacyjnym uczestniczą jednostki straży pożarnych, dla których ewakuowanie szkoły jest ważnym ćwiczeniem doskonalącym umiejętność prowadzenia akcji i współdziałania z władzami szkolnymi. Takie treningi miały już miejsce Zespole Szkół i z pewnością będą powtórzone.2007 - 2023'
Projekt
Wsparcie
Wróć do spisu treści