Pierwsza pomoc przedmedyczna - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej

Przejdź do treści

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Działania szkolne
Program "Ratujemy i Uczymy Ratować" w Naszej Szkole Dzięki Fundacji WOŚP.
W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła przystąpiła do program "Ratujemy i uczymy ratować", który powstał dzięki Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Jest on adresowany do wszystkich nauczycieli nauczania zintegrowanego i uczniów klas I-III. Wolontariusze na zajęciach udzielania pierwszej pomocy uczą nauczycieli, którzy swoją wiedzę następnie przekazują uczniom. Fundacja, oprócz szkolenia nauczycieli, zapewnia także podstawowe ilości pomocy naukowych do prowadzenia lekcji pierwszej pomocy z dziećmi. Podręczniki i ćwiczenia, filmy edukacyjne i plansze z zakresu pierwszej pomocy pozyskane z WOŚP Jerzego Owsiaka, telefony instruktażowe, fantomy: Mini Ania (4 sztuki), Little Ania (1 sztuka), dyplomy "Małego Ratownika".

Program swym zakresem obejmuje tematy:
  • Bezpieczeństwo;
  • Sprawdzanie przytomności;
  • Wzywanie pomocy;
  • Sprawdzenie oddechu;
  • Ułożenie nieprzytomnego w pozycji bocznej;
  • Oddechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej;
  • Łańcuch przeżycia.

Od pierwszego półrocza koordynatorki programu pani mgr Joanna Gaczkowska i pani mgr Ewa Miszczuk, uczą dzieci naszej szkoły zasad udzielania pierwszej pomocy, zaczynając od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzieci ćwiczą na fantomach, które otrzymaliśmy od WOŚP. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, a odpowiednie pomoce pozwalają skutecznie przekazywać i przyswajać wiedzę. Taka forma zajęć cieszy się dużym zainteresowaniem. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w spotkaniach, potrafią wykazać się zdobytą wiedzą i zastosować ją w praktyce. W pierwszym semestrze została przeszkolona klas IIa i IIIb zajęcia będą kontynuowane.
Joanna Gaczkowska
szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa
Zajęcia z Zakresu Pierwszej Pomocy.
W Zespole Szkół w Jabłoni Kościelnej odbyły się zajęcia skierowane do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkanie odbyło się dzięki przychylności GKRPA w Nowych Piekutach. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Wykład i zajęcia praktyczne prowadził Instruktor Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej z Centrum Profilaktyki i Edukacji "PROFED" w Krakowie. Część praktyczna zajęć polegała na ćwiczeniach na fantomach. Ratownik pokazywał jak w różnych sytuacjach, wykorzystać podstawowy sprzęt medyczny oraz zapoznawał z obowiązującymi procedurami i wytycznymi z zakresu udzielenia pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Nauczyciel prowadził zajęcia ciekawie z dużym zaangażowaniem. Miał świetny kontakt z uczestnikami. Uczniowie w oparciu o uzyskaną wiedzę teoretyczną, chętnie brali udział w zajęciach praktycznych.


2007 - 2023'
Projekt
Wsparcie
Wróć do spisu treści