20 czerwca 2024r. podczas apelu podsumowaliśmy osiągnięcia naszych uczniów w mijającym roku szkolnym. Sukcesów było wiele...Cieszymy się, że mamy tak zdolnych, kreatywnych i chętnych do działania uczniów. Dziękujemy za ufundowanie nagród przez Gminę Nowe Piekuty- Radzie Gminy Nowe Piekuty oraz Wójtowi Gminy Nowe Piekuty Panu Markowi Kaczyńskiemu, a także Radę Rodziców przy ZSP w Jabłoni Kościelnej na czele z Przewodniczącym Panem Leszkiem Dąbrowskim.
W tym dniu wręczaliśmy nagrody za osiągnięcia sportowe, których w tym roku było naprawdę dużo. Zarówno na szczeblu wojewódzkim , a także ogólnopolskim.
Nagroda specjalna dla Mai Niemyjskiej z kl. VII za pracę plastyczną jej autorstwa dotycząca ks. Kruszewskiego od Pana Jacka Harasimiuka- dzięki jego staraniom tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata otrzymał w ubiegłym roku ks. Adolf Kruszewski .
Wręczyliśmy również nagrody za udziały w konkursach plastycznych: wojewódzkich, powiatowych, szkolnych, konkursach przedmiotowych, czy tez nagrody za 100% frekwencję. Uczniowie klasy IV otrzymali uzyskane w tym roku szkolnym karty rowerowe.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za waszą pracę, zaangażowanie. Gratulujemy i życzymy Wam dalszych sukcesów.


Zespół Szkolno Przedszkolny w Jabłoni Kościelnej