JAN PAWEŁ II PATRON NASZEJ SZKOŁY

Nadanie Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II odbyło się 3 maja 2000 roku na festynie podczas uroczystej wyjazdowej sesji Rady Gminy w Nowych Piekutach.

Dzień 16 października – rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża jest Świętem Patrona Szkoły. W tym dniu co roku odbywa się uroczyste ślubowanie klas pierwszych Szkoły Podstawowej. Na uroczystość zapraszani są goście: lokalne władze oraz rodzice.

Szkoła należy do ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Po raz pierwszy - 9. X. 2003 roku uczniowie wzięli udział w III Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Kolejne pielgrzymki do Częstochowy odbyły się 6.X. 2004 roku oraz 6. X. 2005 roku – wtedy już z własnym sztandarem.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej posiada swój sztandar. Głównym fundatorem sztandaru była Rada Rodziców. Inni fundatorzy.

Sztandar szkoły został uroczyście poświęcony przez ks. Biskupa Tadeusza Zawistowskiego 17 września 2005 roku podczas uroczystości obchodów 60 rocznicy zakończenia II wojny światowej.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA SZKOŁY

28. 02. 2003 roku otrzymaliśmy odpowiedź na list z naszej szkoły do Jego Świątobliwości Jana Pawła II z dnia 17 lutego 2003r. Ojciec Święty przesłał życzenia – „Aby ta Szkoła była zawsze wierna wzniosłym tradycjom polskiej kultury i we współpracy z rodzicami oraz wspólnym wysiłkiem nauczycieli i wychowawców przygotowywała młode pokolenia Polaków do życia w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, świadomych swych obowiązków wobec Boga, Ojczyzny i społeczeństwa. (…) Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom i Uczniom Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej Jego Świątobliwość przesyła swe błogosławieństwo.”

14. 08 . 2004 roku Ojciec Święty Jan Paweł II udzielił Apostolskiego Błogosławieństwa Radzie Pedagogicznej, Uczniom i Rodzicom Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej.


Zespół Szkolno Przedszkolny w Jabłoni Kościelnej