ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY w Jabłoni Kościelne

ul. Mazowiecka 1
18-212 Nowe Piekuty

RSPO – 480550
REGON – 526172952
NIP: 7221639052

 

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej

ul. Mazowiecka 1
18-212 Nowe Piekuty

RSPO – 13689
REGON – 1120611
NIP: 7221491649

 

PRZEDSZKOLE „Baśniowy Gaj” w Jabłoni Kościelnej

ul. Mazowiecka 1
18-212 Nowe Piekuty

RSPO – 480552
REGON – 526172998
NIP: 7221639069

 


Zespół Szkolno Przedszkolny w Jabłoni Kościelnej