16 października obchodziliśmy w naszej szkole trzy wyjątkowe uroczystości:

* Dzień Patrona Szkoły - Papieża Jana Pawła II
* Ślubowanie Pierwszoklasistów
* Dzień Edukacji Narodowej.

Rozpoczęliśmy wspomnieniem Naszego Patrona, wysłuchaliśmy Jego nauki, a zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem "Barki". Następnie nasi Pierwszoklasiści zaprezentowali nam piękną część artystyczną, po której złożyli ślubowanie, a Pani Dyrektor Katarzyna Mantur dokonała uroczystego aktu pasowania na ucznia. 
W tym dniu obchodziliśmy również Dzień Edukacji Narodowej. To doroczne święto wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty - słowem Święto Szkoły. Nie zabrakło wzajemnych życzeń, ciepłych słów oraz wręczenia symbolicznych upominków przygotowanych przez Samorząd Uczniowski. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Nowe Piekuty Pan Marek Kaczyński, w którym podziękował za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. Podczas uroczystości mieliśmy okazję powitać nowy skład Rady Rodziców, a także pożegnać odchodzącą na emeryturę wieloletnią nauczycielkę naszej szkoły Panią Elżbietę Mikołajczyk.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za wspólne świętowanie.


Zespół Szkolno Przedszkolny w Jabłoni Kościelnej