Z wielka radością prezentujemy wyniki uzyskane przez naszych uczniów podczas tegorocznego Egzaminu Ósmoklasisty.


Zespół Szkolno Przedszkolny w Jabłoni Kościelnej